Nachádzate sa tu

Káble

 

označenie staršie označenie popis tienenia
U/UTP UTP kábel bez dodatočného tienenia
F/UTP FTP kábel tienený fóliou – všetky páry naraz
SF/UTP S-FTP kábel tienený opletením a fóliou, všetky páry naraz
U/FTP STP kábel po pároch tienený fóliou
F/FTP F-FTP kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou
S/FTP S-FTP kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením
S/STP S-STP kábel po pároch tienený opletením + spoločné tienenie opletením

Kategórie UTP káblov

Kategória Parametre
1 Nepoužíva sa pre Ethernet, iba pre telefónne rozvody
2 Nepoužíva sa pre Ethernet, iba pre telefónne rozvody
3 Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 16 MHz.
Kábel je definovaný v norme TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4 a 100Base-T2.
4 Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 20 MHz.
Je definovaný v TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4, a 100Base-T2.
5 Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 100 MHz.
Je definovaný v TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4, 100Base-T2, 100Base-TX.
5e Je štandard špecifikujúci prenosové parametre, ktoré idú nad rámec prenosových možností kategórie 5.
Podobne ako Cat 5, používa netienený TP s impedanciou 100Ω a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri
frekvenciách do 100 MHz. Norma však obsahuje aj špecifikáciu pre NEXT (Near End Cross Talk), PSELFEXT (Power Sum
Equal Level Far End Cross Talk) - definovaný útlm kábla na jednotku dĺžky. Toto je definované v dodatku TIA/EIA 568-A.
Cieľom bolo využitie tohto typu kábla pre siete typu 1000Base-T. Samozrejme sú podporované 10Base-T, 100Base-T4,
100Base-T2, a 100BaseTX.
6 Je štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 250 MHz cez 100Ω TP kábel.
7 Je novodefinovaným štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 600 MHz cez 100Ω TP kábel.