Reklamy

Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 03/04/2018

Tu môžno podporiť iniciatívu:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/...Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 22/05/2018

Tu môžno podporiť iniciatívu:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/...